Доставка и връщане

Изпращаме всички поръчки с възможно най-малко опаковки. Всички поръчки се изпращат от нашия склад в Южна Африка. Плащане само след получаване на стоката. Моля, изчакайте времето за обработка от 1-2 работни дни.

УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:

ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да върне цялата сума и документите, задължаващи КУПУВАЧА в 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отказ на КУПУВАЧА и да върне стоките в рамките на 20 дни.

Ако има намаление на стойността на стоката или връщането стане невъзможно поради причина, произтичаща от КУПУВАЧА, КУПУВАЧЪТ е длъжен да обезщети щетите на ПРОДАВАЧА в размер на своята вина. Въпреки това, КУПУВАЧЪТ не носи отговорност за промените и влошаването, настъпили поради правилното използване на продукта или продукта в рамките на периода на отказ.

Ако лимитът на кампанията, определен от ПРОДАВАЧА, бъде намален поради използване на правото на отказ, сумата на отстъпката, използвана в рамките на кампанията, се анулира.