Политика за поверителност

Защита на личните данни

Съоръженията за сигурност са въведени от нас за защита на вашите лични данни, когато въвеждате, предавате или работите с вашата лична информация.

Разкриване на лична информация и предаването й на трети страни

Вашата лична информация може да бъде разкрита от нас само ако е необходима за:

Вашата лична информация, която получаваме на наше разположение, когато се регистрирате, може да бъде предадена на трети страни и лица, които си сътрудничат с нас с цел подобряване на качеството на нашите услуги. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за цели, различни от изброените по-горе. Електронният адрес, който ни предоставяте при регистрация, може да бъде използван за изпращане на съобщения или известия за промени, касаещи вашата кандидатура, както и за разпространение на съобщения за събития и промени, които настъпват в компанията, важна информация за нови стоки и услуги , и т.н. Възможността за анулиране на вашия абонамент също е предвидена.

Използването на „cookies“

Когато потребител посещава уеб сайт, файлът „cookie“ се записва на неговия компютър (ако потребителят разреши приемането на такива файлове). Ако потребител вече е посетил този уебсайт, файловата бисквитка се чете от компютъра. Освен за други цели, ние използваме бисквитки, за да улесним записването на статистика за посетителите. Такива данни ни помагат да определим какъв вид информация, изпратена до клиентите, може да осигури по-голяма стойност за тях. Събирането на тези данни се извършва в обобщена форма и никога не засяга личната информация на потребителя.

Трети страни, включително Google, показват рекламите на нашата компания на уеб страниците в Интернет. Трети страни, включително Google, използват бисквитки, за да показват реклами въз основа на предишни посещения на потребителя на нашите уебсайтове и техните интереси в уеб браузърите. Потребителят може да забрани на Google да използва бисквитка. За да го направите, трябва да посетите специалната страница на Google на този адрес: http://www.google.com/privacy/ads/

Промени в заявлението за разкриване на поверителна информация

Заявлението за поверително разкриване трябва да се актуализира периодично. След това датата на предишната актуализация, посочена в началото на документа, ще бъде променена. Уведомленията за тези промени ще бъдат поставени на видно място на нашите уеб страници.

Благодарим Ви за проявения интерес към нашата система!